Why You Should Avoid a Canonical Data Model

As an enterprise architect, you might be tempted to strive for a
canonical data model for your systems’ interfaces. That’s not a good idea.

Source: www.innoq.com (STEFAN TILKOV March 24, 2015)

In mijn werk als lead enterprise architect bij LeasePlan heb ik het concept geïntroduceerd, met name om verwarring rondom de betekenis van concepten te verminderen. De kunst is, zoals Stefan in dit artikel ook zegt, een minimale benadering te gebruiken. Het compleet definiëren van de complete structuur van alle data die in de communicatie tussen alle services heen en weer gaat is inderdaad een anti-pattern.

Het artikel is alleszins een all-out de grond inboren van het concept maar geeft veeleer aan dat voor je het weet het er insluipt dat je teveel centraal gaat definiëren. Stefan geeft ook aan dat (wanneer je een CDM wilt gebruiken) er een aantal randvoorwaarden zijn om dat succesvol te doen.

Een aspect dat Stefan niet noemt is de relatie tussen de (potentiële) omvang van een CDM en het ontwerp van de services. Mijn voorkeur voor micro-services in combinatie met een sterk business-centrische benadering (de services zijn business services, en de technische services zijn extreem versimpeld) leidt tot een interessante constatering dat deze ontwerpstrategie als neveneffect heeft dat de hoeveelheid data die over de lijn gaat ook extreem kleiner wordt. Er ontstaan enkele “aggregatie” services die misschien data vanuit verschillende services concateneren, maar er is weinig of geen incentive om deze data in zijn totaal te canonicaliseren, omdat de context van de verschillende datagebieden niet overlapt.

Conclusie: goed service-ontwerp leidt tot minder data om centraal te managen. Is dit een stelling waarmee men het eens kan zijn? Ik ben benieuwd wat de ervaringen zijn van CDM in combinatie met microservices.

Abonneer op de nieuwsbrief

Round instead of square

This is a typical artefact from an architect:

It consists of the typical modelling constructs found in those work products from architects: squares, blocks, rectangular things stacked on each other. For many people, even architects I am afraid, architecture is more or less synonymous with stacking blocks in layers. The work products in TOGAF are also named as such: building blocks. Blocks.

It reveals a mind set, a paradigm if you will, with which problems of an architectural nature are approached: decompose the world into understandable units, that are of an industrial, artificial, mechanical nature.

It reminds me of an accident in a supermarket my wife went to last week. An assistent was filling crates with white cabbages, and when she walked away after the job, the cabbages started rolling and several rolled on the floor. Soon after that another crate with mandarins exhibited the same annoying behaviour. The assistent exclaimed: “why does everything need to be round?”

Indeed, several attempts have been made to create “square” food products, tomatoes, melons, etc. Soo much easier to handle, in transport and storage. Soo much easier to optimise the supply chain. If only nature produced square results…!

However, we all know (I hope…) that nature doesn’t work that way. The reason nature’s produce is usually some form of round is not to annoy us or to clog the supply chains. It has to do with other constraints that are perfectly logical in the context of another paradigm: that of immensely complex ecological systems operating under evolutionary constraints.

Enterprise architecture has to deal with complexity. The complexity of the enterprise, operating within an expanding economical and industrial world of competing entities. A complexity which has much more in common with ecological systems than with steam engines or clockworks, not to mention lego.

 

It may produce nice art. But it is not alive. It is not evolving, changing, adapting, morphing.

Living nature is all that, and most of all: it is not square.

photo-1416339411116-62e1226aacd8

In my country we had a writer/illustrator who, in my view, was an absolute genius: Marten Toonder. His books were a combination of cartoon-like illustrations and text, almost untranslatable because of his very Dutch idiom. He created an unforgettable character, called Kwetal (“KnowAll”), who was a kind of nature spirit:

Kwetal

Kwetal was quite impressed with the mental faculties of the main character called Ollie B. Bommel, which he referred to as “denkraam” (“mental case”), because he could think of things Kwetal could never do. Kwetal referred to the “denkraam” of normal humans as “square”, which meant somehow not able to grasp the totality of things. That is exactly what we need to do as architect, grasp the totality, create a holistic view of the enterprise (or the problem domain). And using all those squares matches nicely with the square “denkraam” of many architects. But it totally mismatches with the reality of the world, that chaotic, constantly changing, round reality! We want to force the reality in square pictures, and are annoyed it doesn’t fit.

Many of the example models I propose in my articles use round representations. The Business-Centric Architecture is exactly that. No layers, no rectangles, but round elements, arranged in circles. The difference may be trivial or even topologically no different from representations using rectangles. But it reveals a different mindset, and also functions (for me at least as a reminder of that natural quality of chaos and roundness. And to work and think from that mental realm, and not the realm of mechanics and machines.

As Alan Kay remarked often, the computer revolution cannot really take place if we keep thinking of computers as steam engines or clockworks.

Abonneer op de nieuwsbrief

Ecoology

Inleiding

Een veelgehoord misverstand over OO is dat het een methode voor systeemontwikkeling van computersystemen is. Eén van mijn belangrijkste inspanningen in mijn werk is steeds dat idee omver te halen.

OO is niet een methode voor systeemontwikkeling. Het is een taal om complexiteit hanteerbaar te maken. In essentie zou ik willen zeggen: het is een taal die gemaakt is voor complexiteit.

Complexiteit is een begrip dat betekenis heeft gekregen door twee ontwikkelingen in de wetenschap:

  1. Chaos theorie
  2. Complexiteitstheorie

De chaos theorie is verantwoordelijk voor de ontdekking dat werkelijke chaos in natuurlijke systemen niet bestaat, maar dat interne cohesie verantwoordelijk is voor orde op een hoger niveau. Eén van de verhalen uit de chaos theorie is dat het slaan van de vleugels van een vlinder in China een minuscule variatie is in de set van condities die uiteindelijk leiden tot een orkaan in Florida.

De complexiteitstheorie, ontstaan met name vanuit het Santa Fé instituut[1], maar waarvan de wortels teruggaan tot Gregory Bateson en de cybernetica[2] (de oorsprong van de computer ligt in de cybernetica, de wetenschap van terugkoppeling en sturing), is verantwoordelijk voor een theoretische onderbouwing van systemen die analytisch niet meer te beschrijven zijn.

Deze systemen hebben behoefte aan andere metaforen dan de wiskundige, en zeker andere dan de werktuigbouwkundige. We hebben het over de invloed van metaforen op het denken van de mensen die met deze zaken willen werken. Die invloed is aanzienlijk. Verouderde metaforen bepalen nog teveel de manier waarop we tegen de wereld aankijken. Wat studenten leren op de universiteit is afkomstig van een wereldbeeld uit de tijd van de stoommachine.

De bekende Von Neumann[3] architectuur is gebaseerd op deze visie op de computer als een soort stoommachine. We zien computers als stoommachines! Alleen al de term automatisering maakt het moeilijk de verregaande effecten te kunnen realiseren die de computer mogelijk maakt. Het zijn de bekende handelingen die we al jaren en soms zelfs eeuwen doen die we gaan uitbesteden aan machines: we automatiseren datgene wat we al deden. Het is dan heel moeilijk om te zien wat er voor dingen mogelijk zijn die we nog niet deden.

De meest ingrijpende veranderingen die de ontwikkelingen in de IT zullen bewerkstelligen in de moderne maatschappij, en de wijze waarop organisaties en markten functioneren, beginnen zich nu af te tekenen. De oude specialisaties van customer intimacy, time-to-market, cost-effectiveness beginnen in elkaar over te lopen in een nieuw begrip: the one-person market. De directe relatie die klanten nu kunnen hebben met leveranciers door het Web, zal alle gangbare relaties tussen bedrijven en hun markten omver gaan gooien.

Nieuwe metaforen zijn dus nodig om ons te helpen met deze nieuwe ontwikkelingen om te gaan. Ook zaken als de ethiek van vernieuwingen door deze metaforen. Waar moeten deze metaforen vandaan komen? Wie leveren ons deze metaforen? Hoe om te gaan met (onverwachte) zij-effecten?

De metaforen voor het beschrijven van complexe systemen kunnen we het beste halen uit de biologie en de filosofie.

De biologische metafoor

Waarom de biologische metafoor?

Een waarneming die we kunnen doen is dat biologische systemen van een ontzagwekkende complexiteit kunnen zijn zonder dat iemand achter de helpdesk zit om problemen op te lossen.

In 1964 is een boek verschenen van James Watson, de co-ontdekker (samen met James Crick) van het DNA. Dit boek was een monografie over een cel, een coli bacterie van een soort waarvan er miljoenen in onze darmen voorkomen. Als we deze cel bekijken in termen van complexiteit, dan kunnen we een aantal waarnemingen doen.

Ten eerste bestaat de cel voor het grootste gedeelte uit water — informatietechnisch weinig interessant. De interessante aspecten bevinden zich met name in de eiwitmoleculen in de cel. Als we deze zouden uitdrukken in termen van computerkracht kunnen we de informatie in deze ene cel uitschrijven in 10 zware werkstations (2014). De snelheid echter waarmee deze informatiehoeveelheid wordt gemanipuleerd binnen een cel is ontzagwekkend. Ter vergelijking: zouden we de eiwitmoleculen opschalen tot de grootte van een Volkswagen, dan verplaatsen ze zich voortdurend met een snelheid van 4 maal die van het licht. De chemische interacties vinden plaats met een heftigheid die we ons niet kunnen voorstellen. De complexiteit is ook nauwelijks te meten — de enige manier waarop we de cel kunnen onderzoeken is door het dood te maken. Waarmee veel chemische activiteit stopt …

Biologische systemen in het klein (zoals cellen) en in het groot (zoals ecologische systemen) hebben een groot aantal eigenschappen die beschreven zijn en waar we binnen de IT ons voordeel mee kunnen doen. Een belangrijk vakgebied doet onderzoek naar complexe adaptieve systemen, dat zijn systemen die zijn ontworpen aan de hand van deze metaforen. Veel van deze systemen zijn niet OO. Het is mijn overtuiging dat het huwelijk van OO met complexe adaptieve systemen en kunstmatige intelligentie (intelligent agents bijvoorbeeld) kan leiden tot een nieuwe golf van veranderingen in de IT.

De computer revolutie

Een tweede overweging die ik graag mee wil geven is het feit dat de computerrevolutie nog niet heeft plaatsgevonden, zoals Alan Kay, de uitvinder van OO, regelmatig verkondigd heeft.[4]

Wat dit inhoudt kunnen we bijna dagelijks ondervinden: veranderingen gaan zo snel dat we niet meer in staat zijn erin mee te gaan. Dat is een zeer begrijpelijke situatie. Geld en mankracht zijn niet voldoende om een vakgebied of een uitvinding tot wasdom te brengen. Daar is ook tijd voor nodig. Die tijd is nodig om heuristieken te ontwikkelen, om de consequenties (in positieve en negatieve zin – in maatschappelijke, psychologische, technische enz. zin evenzeer) te leren kennen. Dit is trouwens ook begrijpelijk vanuit de complexiteitstheorie zelf: nieuwe technologische ontwikkelingen veranderen de omgeving, die weer terugkoppelende effecten heeft op de technologische ontwikkelingen zélf.

De computerrevolutie heeft die tijd nog niet gehad. We zitten nu nog in een tijd waarin veranderingen zich zo snel voltrekken, dat het weinig zin heeft te investeren in technologische oplossingen op een wat langere termijn. Deze zullen immers binnen enkele jaren alweer verouderd zijn!

CBD en SOA

Momenteel is er veel belangstelling voor CBD (Component-Based-Development) en SOA (Service Oriented Architecture). Met name vanuit het management is het eenvoudig hiervoor de belangstelling te wekken, omdat het inspeelt op vraagstukken die al jaren spelen. Alweer heel wat jaren geleden verscheen Byte magazine[5] met een slogan op de omslag: “Why Object Orientation has failed”.

De teneur van het artikel was zeer begrijpelijk en kan mede verklaren waarom deze belangstelling zo groot is. Er werd gesteld dat OO al jaren beweert de techniek te zijn om herbruikbare componenten te ontwikkelen, maar dat een markt voor deze componenten maar niet van de grond komt. Dit in tegenstelling tot een grote en sterk groeiende markt van herbruikbare (en gebruikte!) componenten die niet volgens het gedachtegoed van OO zijn ontwikkeld, namelijk de Visual Basic componenten. Talloze kleine en middelgrote bedrijven floreerden in deze markt van VBX’en, OCX’en, ActiveX’en en later Java Applets. Deze componenten waren niet of nauwelijks OO ontwikkeld.

Het artikel verscheen op een opportuun moment, want de situatie was drastisch aan het veranderen. Een jaar later had het artikel niet meer geschreven kunnen worden, want een sterk groeiende markt van niet alleen kleine en middelgrote, maar nu ook grote en zeer grote bedrijven waren zich aan het positioneren op de markt als componentleveranciers van OO componenten.

Toch is de kritiek niet terzijde te vegen.

De volgende stap in Responsibility-Driven Design

Ik ben een cola blikje. Het doel in mijn leven is simpel: mezelf verkopen. Om dit voor elkaar te krijgen kijk ik om mij heen en ik zie een aantal elementen.

Ten eerste heb ik een gevoel van eigenwaarde. Dat wordt enigszins tegengewerkt door een element in mijn omgeving dat zijn eigen doelen heeft waar ik geen weet van heb, en dat mij af en toe onder druk zet om mijn waarde te verlagen. Ik heb geen idee waar die noodzaak vandaan komt, maar dat element (laten we het “marktaandeel” noemen) weet mij aardig onder druk te zetten!

Gelukkig heb ik heel wat wapens om in de strijd te werpen. Zo heb ik bijvoorbeeld een gezicht. Geen gezicht denk je misschien, een cola blikje met een gezicht, maar dat is heel nuttig, een gezicht. Een gezicht kun je vragen om er sexy uit te zien, en dat heeft weer positieve invloed op de verkoop.

Om mijn doel in mijn leven te bereiken maak ik gebruik van welk element in mijn omgeving dan ook om het voor elkaar te krijgen. Zo gaat er wel eens iets fout: een element waarvan ik dacht dat het zonder haperen functioneerde blijkt plotseling niet beschikbaar te zijn. Laatst nog, een klant wilde betalen met een chipcard. Blijkt dat de kaartlezer kapot was.

Vervelend natuurlijk. Ik stelde nog voor om cash te betalen maar dat wilde de klant niet. Een klant stel je niet teleur. Het was ook nog een warme dag, en bovendien (dat kon ik op de chipcard zien) was de klant een lid van mijn primaire doelgroep, een jongeman van 18 jaar. Ik besloot dus om mijzelf gratis weg te geven. Goede reclame. De investering werd ook door “marktaandeel” goedgekeurd dus ik had ook nog enige back-up. Daarna werden nieuwe klanten natuurlijk gewaarschuwd voor de kapotte chipkaartlezer (door de chipkaartlezer zelf, die ook via Internet het onderhoudsteam had gewaarschuwd, maar dat zijn zaken die buiten mijn scope vallen natuurlijk).

In bovenstaand sprookje probeer ik aan te geven op welke wijze een model dat gemodelleerd is rond verantwoordelijkheden in staat is te reageren op zijn omgeving. Dergelijke modellen zijn een stuk simpeler in onderhoud, en eigenlijk is een verder doortrekken van dit model een model dat “zichzelf onderhoudt”. Maar dat is een onderwerp voor een later hoofdstuk.

Een dergelijk model is ten eerste niet use-case driven ontstaan. De structuur is een resultaat van responsibility-driven-design.

Handvaten

Om het voor elkaar te krijgen in deze veranderende wereld overeind te blijven, zijn er enkele handvaten waarvan we gebruik kunnen maken.

Gebruik OO als een taal. Gelukkig is deze aan het standaardiseren: UML bevat voldoende syntax en semantiek om als expressiemedium te dienen voor OO. Extensies voor de taal komen voort uit de frameworks, de daarin gebruikte patterns etc. Het is deze taal die als communicatiemedium dient, niet de code of de executable!

Gebruik OO niet als een taal. Een veel voorkomend probleem ontstaat wanneer ontwikkelaars met gebruikers, opdrachtgevers of klanten denken in OO taal te kunnen praten. Dit werkt niet. Class diagrammen, sequence diagrammen en dergelijke zijn niet begrijpelijk voor niet geschoolde mensen. De truc is veeleer dat de ontwikkelaar deze diagrammen gebruikt terwijl hij/zij met de klant praat. Voor een domein deskundige is dan de illusie compleet dat hij op een inhoudelijk niveau een gesprek heeft. De ontwikkelaar heeft het OO model als een referentiemodel dat hem daartoe in staat stelt. Wij gebruiken een zeer effectieve techniek die helpt om business mensen aan te laten haken, genaamd eXploratory Modelling.

Leg de nadruk op domein modellen. Als we zien waar veranderingen zich het meest voltrekken, is dat in zaken als persistentie, communicatiemedium, GUI. Het domein model blijft relatief het meest stabiel. Investeringen hierin kunnen gezien worden als van strategische betekenis voor het bedrijf. Tools die het clean-room ontwikkelen van domain modellen bemoeilijken of teveel beïnvloeden moeten dan ook niet gebruikt worden.

Goede modellen zijn niet use-case driven.[6] Een domein model is een model dat dient als onderliggend stratum voor een verscheidenheid aan toepassingen:

  1. Business modeling en (re-) engineering
  2. Systeemontwikkeling
  3. Strategische scenario sessies
  4. Business simulaties

Om deze modellen herbruikbaar te maken in deze verscheidenheid aan contexten is er geen enkele motivatie om use cases te gebruiken. Deze zijn teveel toegespitst op systeemontwikkeling, en de vraag van gebruikers en klanten in een tijdelijke context. De onderliggende modellen moeten aan veel zwaardere eisen voldoen wat betreft scope.

Goede modellen zijn use-case resistant. Een model dat overeind blijft onder de “aanvallen” van use-cases, bijvoorbeeld use-cases die zijn opgesteld in het kader van een requirements analyse, is een volwassen model.

Bronvermeldingen

BATES1 Bateson, Gregory [1] Steps to an Ecology of Mind
BATES2 Bateson, Gregory [2] Mind and Nature. An essential unity
BATES3 Bateson, Gregory [3] Where Angels fear to thread
BYTE1 Byte Magazine Why object-orientation has failed
KAY1 Kay, Alan The computer revolution has not happened yet. Keynote speech, OOPSLA 1997
KORSO Korson, Timothy D. Constructing useful use-cases Component Strategies. March 1999
KORZY Korzybski, Alfred Science and Sanity 1924
MITCH Mitchell Waldrop, M. Complexity. The emerging science at the edge of order and chaos.Simon & Schuster 1992
NEUM Neuman, John von, Arthur Burks, Hermann Goldstine Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument 1946

Voetnoten

[1] Zie MITCH. Dit boek is een uitstekende inleiding in de complexiteitstheorie.

[2] Zie BATES1. Hij is de uitvinder van de cybernetica. Bateson’s betekenis voor de moderne IT wordt ernstig onderschat. Hij heeft in zijn artikelen handvaten gegeven om het aloude probleem van de dichotomie tussen vorm en proces op te lossen (nl. synthese op een hoger abstractieniveau). Dit probleem speelt in de IT voortdurend, bijvoorbeeld in de discussie over use-case driven vs. responsibility-driven design.

[3] Zie NEUM. Geeft een goed inzicht in de overwegingen die hebben geleidt tot deze computerstructuur.

[4] Zie KAY1. Deze speech fungeerde tevens als podium voor de presentatie van Squeak, het nieuwe project van Alan Kay en consorten waarin een nieuwe vernieuwingsgolf in de IT wordt vormgegeven.

[5] Zie BYTE1

[6] Zie KORSO.

Abonneer op de nieuwsbrief